Τι είναι τα Kalima Tawhid;  Πώς να απαγγέλλετε το Kalima Tawhid και ποιες είναι οι αρετές του;

Τι είναι τα Kalima Tawhid; Πώς να απαγγέλλετε το Kalima Tawhid και ποιες είναι οι αρετές του;

31 Οκτωβρίου, 2023 0 By admin
Τι είναι τα Kalima Tawhid;  Πώς να απαγγέλλετε το Kalima Tawhid και ποιες είναι οι αρετές του;


Τι είναι τα Kalima Tawhid;

Το Ταουχίντ ορίζεται ως η πεποίθηση ότι ο Θεός υπάρχει, ότι είναι Ένας, ότι όλες οι τέλειες ιδιότητες συγκεντρώνονται σε Αυτόν και ότι δεν υπάρχει καμία παρόμοια με Αυτόν. Η κύρια πρόταση που εξηγεί αυτή την πεποίθηση είναι η πρόταση La Ilâhe Illallah. Αυτή η πρόταση ονομάζεται Kalima Tawhid και επαναλαμβάνεται συχνά.

Ποιες είναι οι αρετές του Kalima Tawhid;

Η λέξη tawhid έχει πολλές αρετές. Μερικές από αυτές τις αρετές μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:

Η λέξη tawhid συχνά βοηθά στην έκφραση της πίστης στον Αλλάχ και στον Προφήτη. Για το λόγο αυτό ενισχύει την πίστη.

Η λέξη tawhid πιστεύεται ότι προστατεύει τους ανθρώπους από καταστροφές και προβλήματα.

Λέγεται ότι η απαγγελία Kalima Tawhid έχει πολλά οφέλη.

Για να συγχωρήσετε τις αμαρτίες και να κερδίσετε την έγκριση του Αλλάχ, απαγγέλλεται ο Λόγος του Ταουχίντ και ταυτόχρονα ζητείται συγχώρεση.

Πώς να απαγγείλετε το Kalima Tawhid;

Η φράση “La ilahe illallah, Muhammadun Rasullullah” επαναλαμβάνεται συχνά για την απαγγελία Kalima Tawhid. Το Klime-i tawhid και το kalima-i shahada είναι προτάσεις που συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Το Kalima Shahada διαβάζεται ως “Eshhedu en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu”. Το τουρκικό αντίστοιχο της λέξης tawhid μεταφράζεται ως «Δεν υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ, ο προφήτης Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ». Η λέξη tawhid είναι μια από τις προτάσεις που αποτελούν την ουσία των αρχών της πίστης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτήν την πρόταση από θρησκευτική άποψη.