Πώς να πλύνετε;  Εκτέλεση πλύσης για προσευχή Diyanet… Προσευχές για απαγγελία κατά την πλύση!

Πώς να πλύνετε; Εκτέλεση πλύσης για προσευχή Diyanet… Προσευχές για απαγγελία κατά την πλύση!

1 Οκτωβρίου, 2023 0 By admin
Πώς να πλύνετε;  Εκτέλεση πλύσης για προσευχή Diyanet... Προσευχές για απαγγελία κατά την πλύση!


Οι μουσουλμάνοι πολίτες πλένονται πριν εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Όσοι ζητούν πλύση θα μελετήσουν τη σωστή πλύση. Στον μουσουλμανικό κόσμο, η έννοια της πλύσης συνοψίζεται συνοπτικά με το ρητό «η καθαριότητα είναι μέρος της πίστης». Η Προεδρία των Θρησκευτικών Υποθέσεων απαρίθμησε πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν κάνετε πλύση.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΗΜΟΡΦΟΣ; ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!

1) Πρόθεση

Πριν την πλύση, ένας μουσουλμάνος σκοπεύει να κάνει πλύση: σκοπεύω να κάνω πλύση για χάρη του Θεού. Αυτή η πρόθεση λαμβάνεται ως βάση εφόσον δεν διακόπτεται το πλύσιμο.

2) Πλύσιμο χεριών

«Eûzübillahime shaytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim» Πρώτα πλένονται τα χέρια τρεις φορές, μέχρι τους καρπούς και ανάμεσα στα δάχτυλα. Τρίψτε προσεκτικά ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Έχει καθαριστεί σχολαστικά, συμπεριλαμβανομένου του καρπού. Προσευχή που πρέπει να διαβάζεται ενώ πλένουμε τα χέρια: Alhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nuran. Σημασία: Δόξα στον Θεό που έκανε το νερό καθαρό και το φως του Ισλάμ.

3) Πλύσιμο στόματος

Αφού καθαρίσει τα χέρια του, ένας μουσουλμάνος φέρνει νερό στο στόμα του τρεις φορές και καθαρίζει το εσωτερικό του στόματός του. Πριν φέρει το νερό στο στόμα, πρέπει να απαγγελθεί η προσευχή: Allahumma! Esgınî min half nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ. Σημασία: Ω Κύριε μου, κάνε με να πιω ένα φλιτζάνι από το ποτήρι του Προφήτη σου (Sallallahu Alayhi wa Sallam) για να μην διψάσω ποτέ μετά.

4) Δίνοντας νερό στη μύτη

Αφού καθαρίσει το στόμα, ένας μουσουλμάνος ρίχνει νερό στη μύτη τρεις φορές και το νερό πρέπει να τραβηχτεί στις ρινικές διόδους. Η προσευχή πρέπει να απαγγέλλεται πριν δώσετε νερό στη μύτη: Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar. Σημασία: Ω Κύριε! Δώσε μου το άρωμα του ουρανού και δώσε μου τις ευλογίες του ουρανού. Μη μου δίνεις τη μυρωδιά της κόλασης

5) Καθαρισμός προσώπου τρεις φορές

Μετά από τρεις ενέσεις νερού στη μύτη, το πρόσωπο πλένεται 3 φορές. Η προσευχή που πρέπει να διαβαστεί: Allahumma! Beyyid vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh. Σημασία: Ω Κύριε! Κάνε το πρόσωπό μου λευκό και φωτεινό με το φως σου μια μέρα που πολλά πρόσωπα είναι λευκά και πολλά πρόσωπα μαύρα.

Πώς να κάνετε πλύση Πώς να κάνετε πλύση στην προσευχή Θρησκευτικά θέματα... Προσευχές για ανάγνωση κατά την πλύση

6) Πλύσιμο του δεξιού χεριού

Μετά το πλύσιμο του προσώπου τρεις φορές, το δεξί χέρι μπορεί να πλυθεί τρεις φορές εάν το επιθυμείτε ή να καθαριστεί με νερό μέχρι τους αγκώνες εάν θέλετε. Η προσευχή που πρέπει να διαβαστεί: Allahumma! A’tınîy kitâbîy bi-yeminî ve hâsibnîy hisâben yesîra. Σημασία: “Allahumme! A’tınîy kitâbîy bi-yeminî ve hâsibnîy hisâben yesîra.” Σημασία: “Κύριέ μου! Δώσε το βιβλίο μου στα δεξιά μου και κάνε τον λογαριασμό μου εύκολο.

7) Πλύσιμο του αριστερού χεριού

Παρόμοια με το δεξί, το αριστερό χέρι καθαρίζεται επίσης με τον ίδιο τρόπο. Η προσευχή που πρέπει να διαβαστεί: Allahumma! Lâ tu’tınî kitâbî bi north ve lâ tuhat verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben centadâ. Σημασία: Ω Κύριε! Μην δίνετε το βιβλίο μου στο αριστερό μου χέρι, μην μου το δίνετε από πίσω και μην περιπλέκετε τη λογιστική μου.

8) Σκούπισμα του κεφαλιού

Μετά το πλύσιμο του αριστερού χεριού, το δεξί χέρι διατηρείται στο νερό, η παλάμη τοποθετείται στο κέντρο του κεφαλιού, το χέρι κατεβαίνει προς τα εμπρός. Η προσευχή που πρέπει να διαβαστεί: Allahumma! Ğashşinî bi rahmetike ve enzil ‘aleyye min berakâtike. Σημασία: Ω Θεέ! Σκέπασέ με με το έλεός σου, έβρεξέ με με τις ευλογίες σου.

9) Καθαρισμός των αυτιών

Μετά το σκούπισμα του κεφαλιού, καθαρίζονται τα χέρια και το εσωτερικό και πίσω από τα αυτιά. Προσευχή που πρέπει να απαγγελθεί: Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû. Σημασία: Ω Κύριε! Κάνε με από αυτούς που ακούνε τη λέξη και την ακολουθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Πώς να κάνετε πλύση Πώς να κάνετε πλύση στην προσευχή Θρησκευτικά θέματα... Προσευχές για ανάγνωση κατά την πλύση10) Καθαρισμός του λαιμού

Μετά τον καθαρισμό των αυτιών, τα χέρια καθαρίζονται και 4 δάχτυλα (εκτός από τον αντίχειρα) τρίβονται προς τα πίσω στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Προσευχή που πρέπει να απαγγελθεί: Allahumme a’tik rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel aglal. Σημασία: Ω Κύριε! Προστάτεψε το λαιμό μου από την αιχμαλωσία της φωτιάς, τις αλυσίδες και τις αλυσίδες της κόλασης.

11) Καθαρισμός του δεξιού ποδιού

Μετά τον καθαρισμό του λαιμού, το δεξί πόδι καθαρίζεται και τα δάχτυλα τρίβονται. Η προσευχή που πρέπει να διαβαστεί: Allahumma! Sebbit gradualyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm. Σημασία: Ω Κύριε! Κάντε τα πόδια μου δυνατά στο Σιράτ την ημέρα που γλιστρούν πολλά πόδια.

12) Καθαρισμός του αριστερού ποδιού

Ο καθαρισμός του δεξιού ποδιού καθαρίζει το αριστερό πόδι με τον ίδιο τρόπο. Προσευχή που πρέπει να απαγγελθεί: Allahumme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî συγχωρείται και οι πράξεις γίνονται αποδεκτές και το εμπόριο γίνεται len tebûre. Σημασία: Ω Κύριε! Δώσε μου μια δουλειά που σε ευχαριστεί, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, δώσε μου μια αποδεκτή πράξη και ένα εμπόριο που δεν προκαλεί κακό.

Η προσευχή που λένε οι μουσουλμάνοι μετά την πλύση: Ο Θεός να σας έχει καλά και σας ευχαριστώ για τις ευλογίες σας. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SubhanakAllahumme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasuluke. Estagfiruke νερο τυπου ileyke.

Εννοια: Ω Θεέ, κάνε με έναν από αυτούς που μετανοούν, κάνε με έναν από αυτούς που εξαγνίζονται και κάνε με έναν από τους δίκαιους δούλους Σου. Κάνε μας έναν από αυτούς που δεν θα φοβούνται και δεν θα λυπούνται την Ημέρα της Κρίσεως. Ω Θεέ, σε εξυψώνω από όλες τις ατελείς ιδιότητες. σε επαινώ. Ομολογώ ότι δεν υπάρχει θεός εκτός από Εσένα. Δεν έχεις σύντροφο. Και πάλι καταθέτω ότι ο Μωάμεθ (Sallallahu Alayhi wa Sallam) είναι ο υπηρέτης και ο αγγελιοφόρος Σου. Σου ζητώ συγχώρεση και μετανοώ σε Σένα.Ποια είναι τα πράγματα που χαλάνε το πλύσιμο;  Ποιες καταστάσεις ακυρώνουν το πλύσιμο;  Πότε πρέπει να ανανεώνεται το πλύσιμο;

Ποια είναι τα πράγματα που χαλάνε το πλύσιμο; Ποιες καταστάσεις ακυρώνουν το πλύσιμο; Πότε πρέπει να ανανεώνεται το πλύσιμο;

Πόσα λεπτά διαρκεί η προσευχή της Παρασκευής και τι ώρα τελειώνει;  Λεπτομέρειες για την ώρα της προσευχής της Παρασκευής...

Πόσα λεπτά διαρκεί η προσευχή της Παρασκευής και τι ώρα τελειώνει; Λεπτομέρειες για την ώρα της προσευχής της Παρασκευής…

Πώς γίνεται η προσευχή της Παρασκευής;  Πόσες ρακάτες είναι η προσευχή της Παρασκευής;  Πώς να κάνετε την προσευχή της Παρασκευής βήμα προς βήμα...

Πώς γίνεται η προσευχή της Παρασκευής; Πόσες ρακάτες είναι η προσευχή της Παρασκευής; Πώς να κάνετε την προσευχή της Παρασκευής βήμα προς βήμα…